Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

Środa 20.09.2017

Dokumenty szkoły

Program profilaktyki i pracy wychowawczej

Szkolny Program Profilaktyki

Cel główny Programu profilaktyki: zapobieganie ryzyku wystąpienia uzależnień od środków psychoaktywnych i kształtowanie postawy odpowiedzialnych wyborów poprzez kształtowanie świata wartości.

 

Cele ogólne Programu profilaktyki:

1.   Zdiagnozowanie  najistotniejszych potrzeb i zjawisk negatywnie postrzeganych przez uczniów oraz poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły.

2.   Profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

3.   Stwarzanie uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole i kształtowanie u nich umiejętności oceny sytuacji życiowych pod kątem bezpieczeństwa własnego i innych.

4.    Włączanie rodziców do współpracy w działaniach szkoły na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki.

 

Cele szczegółowe Programu profilaktyki:

Celem programu jest uruchomienie czynników chroniących młodzież przed zachowaniami    ryzykownymi, czyli:

·        budzenie zainteresowań,

·        budowanie pozytywnego stosunku do szkoły,

·        rozwijanie ciekawości poznawczej,

·        uczenie radzenia sobie z emocjami,

·        wsparcie w trudnych sytuacjach,

·        opiekę nauczycieli,

·        budowanie autorytetów,

·        pomoc pozytywnej grupy rówieśniczej,

·        rozwijanie potrzeby uprawiania różnych form aktywności ruchowej.

Poniżej pełna treść programu do pobrania

SZKOLNY_PROGRAM_PROFILAKTYKI.pdf

plan_pracy_wychowawczo-_profilaktycznej_2016-17.pdf

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów:
  poniedziałek- 13.00-15.00
  piątek- 13.00-14.30

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć