Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

Środa 24.01.2018

Dla gimnazjalistów

Harmonogram rekrutacji w szkole

 

 Terminy obowiązujące podczas rekrutacji uczniów do klas I

w roku szkolnym 2017/2018 do

I Liceum Ogólnokształcącego  im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie :

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (tylko w szkole pierwszego wyboru)

od dnia 22 maja 2017r. do dnia 21 czerwca 2017r. godz. 12.00

od dnia 12 lipca 2017r. godz. 12.00 do dnia 14 lipca 2017r. godz. 12.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od dnia 23 czerwca 2017r. do dnia 27 czerwca 2017r. godz. 12.00

-

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

od dnia 29 czerwca 2017r. godz. 12.00 do dnia 30 czerwca 2016r.

do dnia 17 lipca 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

w dniu 4 lipca 2017r. do godz. 12.00

w dniu 7 sierpnia 2017r. do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od dnia 3 lipca 2017r. godz. 12.00 do dnia 10 lipca 2017r. godz. 12.00

od dnia 8 sierpnia 2017r. godz. 12.00 do dnia 10 sierpnia 2017r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

w dniu 11 lipca 2017r. do godz. 12.00

w dniu 11 sierpnia 2017r. do godz. 12.00

 

 

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów:
  poniedziałek- 13.00-15.00
  piątek- 13.00-14.30

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć