Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Poniedziałek 18.02.2019

Dla gimnazjalistów

Harmonogram rekrutacji w szkole

 

 Terminy obowiązujące podczas rekrutacji uczniów do klas I

na rok szkolny 2018/2019 do

I Liceum Ogólnokształcącego  im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie :

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (tylko w szkole pierwszego wyboru)

od dnia 21 maja 2018r. do dnia 20 czerwca 2018r. godz. 12.00

od dnia 20 lipca 2018r. godz. 12.00 do dnia 23 lipca 2018r. godz. 12.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od dnia 22 czerwca 2018r. do dnia 26 czerwca 2018r. godz. 12.00

-

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

do dnia 27 czerwca 2018r.

do dnia 27 lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

w dniu 12 lipca 2018r. do godz. 12.00

w dniu 14 sierpnia 2018r. do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od dnia 12 lipca 2018r. godz. 12.00 do dnia 19 lipca 2018r. godz. 12.00

od dnia 14 sierpnia 2018r. godz. 12.00 do dnia 20 sierpnia 2018r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

w dniu 20 lipca 2018r. do godz. 12.00

w dniu 21 sierpnia 2018r. do godz. 12.00

 

 

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć