Oddziały (klasy)

1AG

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn  
 
 
biologia
EW
2
kultura
EL
7
j.polski
JA
17
r_matematyka
AW
12
j.francuski
MF
11
informatyka
MD
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niemiecki
EN
6
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
e_dla_bezp
WP
2
historia
AP
13
j.angielski
KR
18
wos
PM
14
matematyka
AW
12
matematyka
AW
12
 
 
 
 
 
 
j.angielski
AF
16
Śr  
 
 
matematyka
AW
12
j.angielski
KR
18
religia
MG
7
j.polski
JA
17
fizyka
MD
17
chemia
MM
19
wf

sg
 
 
 
 
 
 
j.angielski
AF
21
chemia
MM
19
fizyka
MD
17
wf
AK
sf
Czw  
 
 
 
 
 
wf

sg
religia
MG
11
matematyka
AW
12
j.francuski
MF
16
j.angielski
KR
17
j.polski
JA
13
przedsięb.
JC
14
 
 
 
wf
AK
sf
j.niemiecki
EN
6
j.angielski
AF
9
Pi  
 
 
 
 
 
geografia
JC
14
historia
AP
13
j.polski
JA
19
przedsięb.
JC
14
wf

sg
zaj. z wych.
EN
3
 
 
 
 
 
 
informatyka
MD
21
wf
AK
sf

1BG

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn  
 
 
j.polski
JA
17
biologia
EW
2
matematyka
AW
12
przedsięb.
JC
14
kultura
KB
19
zaj. z wych.
AF
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.angielski
AF
14
Wt  
 
 
religia
KL
2
j.polski
JA
11
r_j.polski
JA
11
matematyka
AW
12
wf
AK
sh
j.angielski
AF
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf

sg2
 
 
 
Śr E
EL
7
j.angielski
AF
11
j.polski
JA
11
j.francuski
MF
16
historia
PM
13
geografia
JC
14
przedsięb.
JC
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niemiecki
EN
6
j.angielski
AF
13
Czw  
 
 
e_dla_bezp
WP
1
religia
KL
st
informatyka
WT
21
wf
AK
sf
j.polski
JA
12
j.francuski
MF
16
j.angielski
AF
9
 
 
 
 
 
 
j.angielski
AF
2
wf

sg
j.niemiecki
EN
6
informatyka
WT
21
Pi  
 
 
j.polski
JA
19
fizyka
MD
17
matematyka
AW
12
wf
AK
sf
wos
PM
13
chemia
MM
19
historia
PM
13
 
 
 
 
 
 
wf

sg

1CG

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn  
 
 
kultura
KB
1
matematyka
WA
12
biologia
EW
2
fizyka
MD
17
j.angielski
CA
9
zaj. z wych.
KK
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fizyka
MD
18
biologia
EW
2
j.angielski
KR
13
Wt  
 
 
informatyka
WT
21
matematyka
WA
3
religia
MG
2
e_dla_bezp
WP
13
j.francuski
MF
16
j.polski
MC
1
wf
WP
sf
 
 
 
 
 
 
chemia
MM
19
j.niemiecki
EN
6
wf

sh
Śr  
 
 
historia
KK
13
matematyka
WA
3
j.polski
MC
1
geografia
JC
14
j.angielski
CA
9
wf
WP
sg
przedsięb.
JC
14
 
 
 
 
 
 
j.angielski
KR
6
wf

sf
Czw  
 
 
 
 
 
chemia
MM
19
j.francuski
MF
16
religia
MG
7
j.polski
MC
1
wf
WP
sg
matematyka
WA
11
 
 
 
 
 
 
informatyka
WT
21
j.niemiecki
EN
6
wf

sf
Pi  
 
 
historia
KK
13
j.angielski
CA
9
przedsięb.
JC
14
j.polski
MC
1
matematyka
WA
17
wos
KK
13
matematyka
WA
17
 
 
 
 
 
 
j.angielski
KR
11

1AP

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn  
 
 
matematyka
WA
12
j.polski
MC
1
muzyka
KB
14
j.angielski
CA
9
biologia
EW
2
wf
AK
sf
fizyka
MD
17
informatyka
MD
21
 
 
 
j.angielski
AF
18
wf

sg
 
 
 
Wt  
 
 
r_matematyka
WA
3
r_fizyka
MD
17
wos
PM
1
religia
MG
3
j.polski
MC
1
j.francuski
MF
16
j.angielski
CA
9
 
 
 
 
 
 
chemia
MM
19
j.niemiecki
EN
6
j.angielski
AF
11
informatyka
MD
21
Śr  
 
 
matematyka
WA
17
j.polski
MC
1
r_angielski
CA
9
wf
AK
sf
religia
MG
2
j.francuski
MF
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_angielski
AF
12
wf

sh
j.niemiecki
EN
6
Czw  
 
 
 
 
 
j.angielski
CA
9
wf
AK
sf
historia
AP
13
e_dla_bezp
WP
11
matematyka
WA
11
chemia
MM
19
 
 
 
 
 
 
j.angielski
AF
2
wf

sg
r_fizyka
MD
17
Pi  
 
 
 
 
 
historia
AP
13
j.polski
MC
1
geografia
JC
14
kb
MW
2
r_matematyka
WA
17
zaj. z wych.
MC
1
 
 
 
 
 
 
kt
EL
7
ka
KR
11
z.kszt.kreat
MM

1BP

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn  
 
 
matematyka
GK
3
muzyka
KB
14
chemia
MM
19
historia
KK
13
geografia
JC
14
biologia
EW
2
j.angielski
BK
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
j.polski
EL
7
r_wos
MC
1
wf

sh
religia
KL
11
r_angielski
BK
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
AK
sf
r_historia
KK
13
j.angielski
BK
11
Śr  
 
 
r_j.polski
EL
7
j.polski
EL
7
historia
KK
13
j.francuski
MF
16
wos
MC
1
zaj. z wych.
BK
11
fizyka
MD
17
 
 
 
 
 
 
j.niemiecki
EN
6
j.angielski
BK
11
Czw  
 
 
j.angielski
BK
11
j.angielski
BK
11
j.polski
EL
7
informatyka
WT
21
wf

sg
matematyka
GK
3
e_dla_bezp
WP
1
 
 
 
 
 
 
informatyka
WT
21
fizyka
MD
17
j.angielski
BK
11
wf
AK
sf
Pi  
 
 
matematyka
GK
3
wf

sg
religia
KL
2
j.francuski
MF
16
kb
MW
2
r_j.polski
EL
7
j.polski
EL
7
 
 
 
 
 
 
wf
AK
sf
j.niemiecki
EN
6
kt
EL
7
 
 
 
 
 
 
ka
KR
11
 
 
 
 
 
 
z.kszt.kreat
MM

1CP

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn  
 
 
j.francuski
MF
16
chemia
MM
19
historia
PM
13
muzyka
KB
19
wf

sh
j.polski
JA
1
matematyka
AW
12
 
 
 
 
 
 
j.niemiecki
EN
6
fizyka
MD
18
wf
FI
sg2
Wt  
 
 
j.polski
JA
11
matematyka
AW
12
religia
KL
12
wf

sg
fizyka
MD
17
r_biologia
DM
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
FI
sf
chemia
MM
19
Śr E
EL
7
zaj. z wych.
MM
19
r_matematyka
AW
12
wf

sh
j.angielski
CA
9
j.polski
JA
13
wos
MC
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
FI
sg2
j.angielski
AF
18
informatyka
MM
21
Czw  
 
 
j.francuski
MF
16
e_dla_bezp
WP
12
religia
KL
19
j.angielski
CA
6
biologia
DM
2
r_chemia
MM
19
matematyka
AW
12
 
 
 
 
 
 
j.niemiecki
EN
6
j.angielski
AF
9
r_geografia
JC
14
Pi  
 
 
geografia
JC
14
j.polski
JA
19
j.angielski
CA
9
historia
PM
13
kb
MW
2
r_matematyka
AW
12
informatyka
MM
21
 
 
 
 
 
 
j.angielski
AF
17
kt
EL
7
 
 
 
 
 
 
ka
KR
11
 
 
 
 
 
 
z.kszt.kreat
MM
 
 
 

2A

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn  
 
 
r_angielski
BK
11
j.angielski
BK
11
j.polski
MC
1
wf
WP
sg
r_matematyka
GK
3
j.francuski
MF
16
zaj. z wych.
MF
19
 
 
 
 
 
 
r_informat.
WT
21
j.angielski
KR
9
wf
FI
sf
j.niemiecki
EN
6
Wt  
 
 
r_angielski
BK
6
u_hist.i sp.
PM
7
wf
WP
sg
j.polski
MC
1
matematyka
GK
3
r_chemia
MM
19
r_chemia
MM
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u_przyroda
OG
14
wf
FI
sg2
r_geografia
JC
14
r_geografia
JC
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
MD
17
r_fizyka
MD
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_historia
PM
13
r_historia
PM
13
Śr  
 
 
j.francuski
MF
16
wf
WP
sg
r_chemia
MM
19
j.angielski
BK
11
matematyka
GK
3
r_matematyka
GK
3
j.polski
MC
1
religia
MG
2
 
 
 
j.niemiecki
EN
6
wf
FI
sf
r_geografia
JC
14
j.angielski
KR
19
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
MD
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_historia
PM
2
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
u_hist.i sp.
PM
3
r_chemia
MM
19
r_chemia
MM
19
j.polski
MC
1
r_matematyka
GK
3
 
 
 
 
 
 
u_przyroda
OG
14
u_przyroda
OG
14
r_geografia
JC
14
r_geografia
JC
14
r_informat.
WT
21
r_informat.
WT
21
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
MD
17
r_fizyka
MD
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_historia
PM
16
r_historia
PM
13
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
u_hist.i sp.
PM
12
r_matematyka
GK
3
matematyka
GK
3
religia
MG
st
j.polski
MC
1
j.angielski
BK
11
r_angielski
BK
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.angielski
KR
1
 
 
 

2B

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn  
 
 
j.polski
EL
7
wf
FI
sf
e. teatralna
EL
7
j.francuski
MF
16
matematyka
AW
12
r_wos
PM
3
j.angielski
CA
9
 
 
 
 
 
 
wf
WP
sg
j.niemiecki
EN
6
r_angielski
CA
9
 
 
 
Wt  
 
 
matematyka
AW
12
u_hist.i sp.
AP
13
j.polski
EL
7
r_j.polski
EL
7
wf
FI
sf
r_chemia
MM
19
r_chemia
MM
19
 
 
 
 
 
 
u_przyroda
OG
14
wf
WP
sg
r_geografia
JC
14
r_geografia
JC
14
j.angielski
CA
9
 
 
 
 
 
 
r_historia
PM
13
r_historia
PM
13
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
r_wos
PM
2
r_chemia
MM
19
matematyka
AW
12
wf
FI
sg2
j.polski
EL
7
religia
MG
2
j.angielski
CA
9
 
 
 
j.angielski
CA
9
r_angielski
CA
9
r_geografia
JC
14
wf
WP
sh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_historia
PM
2
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
religia
MG
7
u_hist.i sp.
AP
13
u_hist.i sp.
AP
13
r_chemia
MM
19
r_chemia
MM
19
matematyka
AW
12
r_j.polski
EL
7
 
 
 
 
 
 
u_przyroda
OG
14
u_przyroda
OG
14
r_geografia
JC
14
r_geografia
JC
14
 
 
 
 
 
 
r_historia
PM
16
r_historia
PM
13
Pi  
 
 
j.angielski
CA
11
r_j.polski
EL
7
r_j.polski
EL
7
zaj. z wych.
CA
17
j.francuski
MF
16
r_wos
PM
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niemiecki
EN
6
r_angielski
CA
9
j.angielski
CA
9

2C

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn  
 
 
u_hist.i sp.
PM
9
j.polski
JA
17
wf
WP
sg
r_matematyka
GK
3
j.angielski
AF
16
r_biologia
DM
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
AK
sf
r_angielski
BK
21
j.angielski
BK
21
Wt  
 
 
u_hist.i sp.
PM
13
matematyka
GK
9
r_matematyka
GK
9
r_biologia
DM
2
r_biologia
DM
2
r_chemia
MM
19
r_chemia
MM
19
wf
WP
sg
 
 
 
r_angielski
BK
6
r_geografia
JC
14
r_geografia
JC
14
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
MD
17
r_fizyka
MD
17
 
 
 
 
 
 
r_historia
PM
13
r_historia
PM
13
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
j.francuski
MF
16
r_chemia
MM
19
matematyka
GK
3
j.angielski
AF
16
j.polski
JA
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
AK
sf
j.niemiecki
EN
6
r_geografia
JC
14
j.angielski
BK
11
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
MD
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_historia
PM
2
 
 
 
Czw  
 
 
religia
KL
12
matematyka
GK
3
zaj. z wych.
MD
17
r_chemia
MM
19
r_chemia
MM
19
j.polski
JA
13
r_biologia
DM
2
r_biologia
DM
2
 
 
 
r_geografia
JC
14
r_geografia
JC
14
r_fizyka
MD
17
r_fizyka
MD
18
r_historia
PM
16
r_historia
PM
13
Pi  
 
 
religia
KL
2
u_hist.i sp.
PM
16
j.polski
JA
19
j.angielski
AF
9
r_matematyka
GK
3
j.francuski
MF
16
wf
WP
sg
 
 
 
 
 
 
j.angielski
BK
18
r_angielski
BK
18
j.niemiecki
EN
6
wf
AK
sf

3A

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn  
 
 
r_chemia
MM
19
u_hist.i sp.
PM
13
j.angielski
BK
9
j.polski
JA
1
wf
WP
sg
matematyka
AW
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_geografia
OG
14
j.angielski
KR
11
wf
AK
sf
r_fizyka
MD
18
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
j.angielski
BK
6
r_chemia
MM
19
r_chemia
MM
19
r_matematyka
AW
12
wf
WP
sg
j.francuski
MF
16
 
 
 
 
 
 
r_angielski
KR
17
j.angielski
KR
16
r_geografia
OG
14
r_geografia
OG
14
wf
AK
sf
j.niemiecki
EN
6
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
MD
17
r_fizyka
MD
17
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
r_informat.
WT
21
r_chemia
MM
19
j.polski
JA
11
religia
MG
2
r_matematyka
AW
12
matematyka
AW
12
wf
WP
sh
 
 
 
 
 
 
r_angielski
KR
1
r_geografia
OG
14
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
MD
17
 
 
 
Czw  
 
 
r_chemia
MM
19
j.francuski
MF
16
r_matematyka
AW
12
j.polski
JA
1
r_informat.
WT
21
r_informat.
WT
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_geografia
OG
14
j.niemiecki
EN
6
r_angielski
KR
17
 
 
 
r_fizyka
MD
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
religia
MG
12
j.angielski
BK
18
matematyka
AW
12
r_matematyka
AW
12
j.polski
JA
14
zaj. z wych.
AW
12
 
 
 
 
 
 
wf
AK
sf
j.angielski
KR
11

3B

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn  
 
 
r_geografia
OG
14
matematyka
GK
3
j.francuski
MF
16
zaj. z wych.
EL
7
j.polski
EL
7
r_j.polski
EL
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_historia
KK
13
j.niemiecki
EN
6
r_angielski
AC
13
j.angielski
AC
13
Wt  
 
 
wf
WP
sg
religia
KL
18
r_geografia
OG
14
r_geografia
OG
14
j.polski
EL
7
j.angielski
CA
9
r_wos
MC
1
 
 
 
 
 
 
wf
AK
sf
r_historia
KK
3
r_historia
KK
6
j.angielski
AC
7
 
 
 
Śr E
EL
7
u_hist.i sp.
PM
2
r_geografia
OG
14
wf
WP
sg
r_j.polski
EL
7
r_j.polski
EL
7
j.angielski
CA
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u_przyroda
OG
14
r_historia
KK
13
wf
AK
sf
 
 
 
Czw  
 
 
r_geografia
OG
14
r_wos
MC
1
j.angielski
CA
9
matematyka
GK
3
r_j.polski
EL
7
j.polski
EL
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_historia
KK
13
r_angielski
AC
18
j.angielski
AC
18
Pi  
 
 
r_wos
MC
1
religia
KL
2
j.francuski
MF
16
j.polski
EL
7
wf
WP
sg
matematyka
GK
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_angielski
AC
9
j.niemiecki
EN
6
wf
AK
sf

3C

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn  
 
 
r_chemia
MM
19
j.francuski
MF
16
matematyka
GK
3
u_hist.i sp.
PM
11
r_biologia
DM
17
j.angielski
AC
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_geografia
OG
14
j.niemiecki
EN
6
j.angielski
KR
19
r_biologia
DM
2
r_fizyka
MD
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_historia
KK
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
j.polski
MC
1
wf

sg
r_chemia
MM
19
r_chemia
MM
19
j.angielski
AC
9
r_matematyka
GK
3
r_biologia
DM
2
r_biologia
DM
2
 
 
 
wf
AK
sf
r_geografia
OG
14
r_geografia
OG
14
j.angielski
KR
18
r_angielski
KR
18
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
MD
17
r_fizyka
MD
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_historia
KK
3
r_historia
KK
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
matematyka
GK
3
r_chemia
MM
19
r_matematyka
GK
3
j.polski
MC
1
wf

sg
zaj. z wych.
AK
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_geografia
OG
14
r_angielski
KR
18
wf
AK
sf
r_fizyka
MD
17
 
 
 
 
 
 
r_historia
KK
13
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
r_chemia
MM
19
religia
MG
7
j.polski
MC
1
j.angielski
AC
18
matematyka
GK
3
r_biologia
DM
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_geografia
OG
14
j.angielski
KR
2
r_fizyka
MD
17
 
 
 
r_historia
KK
13
 
 
 
Pi  
 
 
j.francuski
MF
16
j.polski
MC
1
wf

sg
r_matematyka
GK
3
religia
MG
19
biologia
MW
2
biologia
MW
2
 
 
 
 
 
 
j.niemiecki
EN
6
wf
AK
sf
r_angielski
KR
11