banery2021_3.jpeg
banery2021_1.jpeg
banery2022_1.jpeg
previous
next
Dzisiaj jest

Historia szkoły

1. 1 września 1951 r. zostaje otwarta szkoła średnia dla młodzieży Ozorkowa i okolicznych miejscowości o nazwie Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD (w oparciu o bazę materialną Szkoły Podstawowej nr 3 TPD). Pierwszym dyrektorem zostaje nauczyciel matematyki w szkole stopnia podstawowego p. Jerzy Michalski. Pierwsi pedagodzy w szkole to: p. Barbara Zalewska – język polski, p. Jadwiga Kaczmarek – język łaciński, p. Eugeniusz Krysiak – język rosyjski, p. Kazimierz Piotrowski – historia i WF, p. Feliks Słoczyński – geografia i biologia, p. Jan Łupiński – chemia, p. Kazimierz Dalecki – matematyka, p. Michał Kowalski – fizyka, p. Tadeusz Dralewski – śpiew. Naukę w klasie ósmej rozpoczyna 52 uczniów

2. 1953 r. – funkcję dyrektora szkoły obejmuje p. Antoni Chalimowski, nauczyciel fizyki. Pracę w szkole rozpoczyna następna grupa nauczycieli, tj. p. Alina Budzińska – język niemiecki, p. p. Krystyna Brzozowska – WF i przysposobienie wojskowe, p. Izabela Dziwisz – biologia i chemia, p. Eugeniusz Lejman – matematyka, p. Michał Sałaciński – język polski, a w 1954 r. p. Zbigniew Bałaga – przysposobienie wojskowe. W szkole działa 125 – osobowy chór z 4 harmonistami i 25 mandolinistami, oraz zespół taneczny

3. 1955 r. – w szkole zostaje przeprowadzony pierwszy egzamin maturalny Klasa maturalna liczy 18 osób, z których 10 kończy studia wyższe. Komisja pracuje w składzie: przewodniczący: dyrektor A. Chalimowski, oraz nauczyciele: M. Sałaciński, J. Florczak, E. Lejman. Egzamin jest dwustopniowy, tj. pisemny i ustny. Egzamin pisemny uczniowie zdają z języka polskiego i matematyki, a ustny: z języka polskiego, historii, nauki o konstytucji, biologii, matematyki i fizyki. Pytania maturalne pierwszego egzaminu w Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie to:

Język polski:

– Jan Kochanowski jako twórca polskiego języka poetyckiego

– Uzasadnij słuszność uchwały Światowej Rady Pokoju o uczczeniu Adama Mickiewicza wielkiego poety i działacza

– Umiłowanie człowieka i sprawy ludzkiej w twórczości Stefana Żeromskiego

Matematyka:

– Dany jest prostopadłościan o podstawie kwadratowej, którego objętość wynosi 12 cm, a pole całkowitej powierzchni 32 cm. Oblicz długości krawędzi. tego prostopadłościanu.

– Kąt rozwarcia stożka obrotowego równa się a. Promień kuli opisanej na stożku równa się R. Oblicz objętość i pole całkowitej powierzchni stożka. a=40 6. 20, R= 12,43 dm

– Rozwiąż równanie: 4x-11 2x+24=0

4. 1957 r. – funkcję dyrektora obejmuje nauczyciel fizyki p. Hipolit Hamziuk i pełni ją przez 17 lat.

5. 1961 r. – szkoła zmienia nazwę decyzją Kuratorium na Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Nr 14 w Ozorkowie

6. 30 kwietnia 1964 r. – zostaje podpisany akt erekcyjny dotyczący powstania nowego budynku szkoły

7. 6-8 listopad 1965 r. – następuje ?wielka przeprowadzka? do nowego budynku szkoły przy ul. Traugutta; w sobotę 6 listopada 1965r. o godz.14.00 następuje uroczyste otwarcie Szkoły – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego

8. 14 listopada 1965 r. – decyzją Rady Pedagogicznej zostaje wybrany patron szkoły Stefan Żeromski, którego wybór motywowano wkładem w literaturę polską , podkreślając postępowość myśli w jego utworach.

9. 1966 r. – szkoła rozpoczyna naukę jako Liceum Ogólnokształcące im . S. Żeromskiego w Ozorkowie

10. 1969/1970 r. – zostaje rozpoczęta nauka w czteroletnim cyklu na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej; rodzice, uczniowie i mieszkańcy miasta fundują szkole sztandar, który do dziś uświetnia wszystkie ważniejsze uroczystości szkolne i państwowe; uroczystość wręczenia sztandaru odbywa się przy udziale władz miasta i ówczesnego kuratora p. Zenona Grzanki; wręczenia dokonuje przedstawiciel Rady Rodziców p. K. Królikowski; jest to również rok bez matury

11. 1973 r. – dyrektorem szkoły zostaje nauczyciel fizyki p. Jan Czapliński; zostaje przebudowana szatnia, stołówka i gabinet dyrektora; wymieniono oświetlenie żarowe na jarzeniowe, oraz ogrodzenie szkoły

12. 1977 r. – dyrektorem zostaje p. Michał Sałaciński, nauczyciel języka polskiego

13. 1978 r. – decyzją władz oświatowych utworzony zostaje w oparciu o bazę materialną liceum zespół szkół, w którego skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Odzieżowo Włókiennicze dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Włókiennicza dla Pracujących OZPB, Szkoła Przysposabiająca do Zawodu

14. 1989 r. – dyrektorem szkoły zostaje nauczyciel chemii p. Anna Kasieczka; w budynku przy ulicy Traugutta pozostaje tylko liceum

15. 1992 r. – dyrektorem szkoły zostaje p. Eugenia Rosiak, nauczyciel języka polskiego

16. 1996 r. – powstaje Liceum Wieczorowe dla tych, którzy z różnych powodów nie uczęszczali do liceum dziennego

17. 2000 r. – powstaje jedyna w powiecie klasa terapeutyczna dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich zajęciach Rozpoczyna się modernizacja budynku szkoły: likwidacja kotłowni lokalnej, szkoła zostaje podłączona do sieci cieplnej; następuje wymiana okien przy ulicy Traugutta; zostaje zmieniona szatnia oraz drzwi zewnętrzne szkoły; zostaje naprawiony i pomalowany dach; wyposażone zostają sale polonistyczna, terapeutyczna i chemiczna; następuje całkowity remont łazienek z wymianą terakoty, glazury i armatury; szkoła zwycięża konkurs na salę internetową

18. 2001 r. listopad – uroczystości obchodów 50-lecia szkoły. Zostaje ufundowany nowy sztandar szkoły przez rodziców, mieszkańców miasta, licznych sponsorów, oraz absolwentów rocznika 2001 16 listopada – uroczystości rozpoczynają się mszą św. w Kościele pw. Św. Józefa, celebrowaną przez Biskupa Łódzkiego Adama Lepę. Po mszy następuje złożenie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli, a także symbolicznej wiązanki poświęconej pamięci zmarłych uczniów. 17 listopada o godz.11.00 rozpoczynają się uroczystości główne w budynku szkoły: następuje oficjalne przekazanie nowego sztandaru, odznaczenie zasłużonych nauczycieli, a odznaki ?Zasłużonych dla Miasta Ozorkowa otrzymują: p. Zbigniew Bałaga, p. Jan Czapliński, p. Izabela Dziwisz, p. Eugeniusz Lejman, p. Zofia Szymańska, p. Eugenia Rosiak, p. Michał Sałaciński (pośmiertnie). Odznaczenia wręczają Burmistrz miasta Ozorkowa p. Jerzy Janicki, oraz Przewodniczący Rady Miasta p. Zdzisław Skowroński

19. 2005 r. – uroczystości związane z 50-leciem egzaminu maturalnego w Liceum im S. Żeromskiego w Ozorkowie

20. 2008 r. – dyrektorem szkoły zostaje p. Anna Plaskota, nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie; rozpoczyna sie modernizacja pracowni komputerowej

21. 2009 r. - budowa nowego ganku i wymiana drzwi wejściowych

22. 2009/2010 r. - przeprowadzenie termomodernizacji budynku, w tym wymiany pokrycia dachu, instalacji grzewczej, ocieplenia ścian

23. 2010/2011 r. - budowa nowych boisk do piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykowej oraz bieżni prostej i skoczni w dal, generalny remont części piwnic szkoły, w tym wymiana stropów podłogowych i kanalizacji

24. 2010 r. - w ramach funduszy unijnych zaadaptowanie pomieszczeń wyremontowanych piwnic na salkę fitness i magazyn sportowy

25. 2010 r. - wyposażenie pracowni zajęć lekcyjnych w nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny w ramach projektu unijnego pod nazwą Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie

26. 2011 r. - wkopanie na patio szkoły Dębu Pamięci na cześć Mieczysława Guzendy z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej

27. 2011 r. - szkoła świętuje 60. rocznicę swojego powstania

28. 2012 r. - objęcie patronatem naukowym Wydziału Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej klas z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki

29. 2012 r. - czytać „Dzienniki” Stefana Żeromskiego w tej szkole to zaszczyt.(J. Zelnik) Powiatowy Konkurs Patronów Szkół Ponadgimnazjalnych z udziałem Jerzego Zelnika

30. 2012 r. - budowa ogrodzenia między szkołą a nowo powstałym marketem oraz utwardzenie kostką 300 m2 parkingu szkolnego

31. 2013 r. - objęcie patronatem naukowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego klas humanistycznych. Od czasu nawiązania współpracy uczniowie systematycznie uczestniczą w warsztatach, wykładach i konferencjach naukowych (również jako prelegenci) organizowanych przez Instytut Kultury Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii oraz Katedrę Informatologii i Bibliologii. Zajęcia cyklicznie odbywają się w także budynku szkoły.

32. 2013 r. - Powiatowy Dzień Patronów szkół Ponadgimnazjalnych połączony z Konkursem Literackim pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Tadeusza Linknera

33. 2013 r. - przeniesienie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej do wschodniego skrzydła budynku liceum

34. 2014 r. - nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Ars Visa kierowanym przez Józefa Romasza- operatora filmowego, scenarzystę, reżysera i producenta filmów dokumentalnych, profesora PWSFTViT w Łodzi. W ciągu dwóch lat zajęcia w budynku szkoły prowadzili także operator filmowy Tomasz Edelman, reżyserka dźwięku Bogumiła Kłopotowska i montażystka Monika Zawadzka. Wspólne wystawienie w Miejskim Ośrodku Kultury spektaklu poetyckiego

35. 2014 r. - wprowadzenie dziennika elektronicznego oraz elektronicznego planu lekcji, dyżurów i zastępstw doraźnych

36. 2015 r. -  realizacja projektu Ramię w ramię z ekologią w I Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie dofinansowanego z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

37. 2015 r. -  odbycie płatnych staży dla uczniów i doposażenie pracowni

38. 2015 r. -  realizacja projektu Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Szkolenia kadry pedagogicznej w Wielkiej Brytanii i w Niemczech

39. 2015 r. -  remont sekretariatu szkoły, pozyskanie terakoty na remont sanitariatów. Wyposażenie pracowni komputerowej w 18 nowych komputerów

40. 2016 r. - realizacja projektu Poznać, doświadczyć, zrozumieć- podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41. 2016 r. - powstanie kawiarenki szkolnej dla uczniów, zakup drabinek do sali gimnastycznej

42. 2016 r. - mistrzostwo Polski w XXIV Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK

43. 2017 r. - doposażenie biblioteki szkolnej w książek nie będące podręcznikami szkolnymi w ramach Rządowego Programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet: Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

44. 2017 r. - wymiana kanalizacji w piwnicy

45. 2017 r. - wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej

46. 2017 r. - Festiwal Kultury XVIII wieku realizowany przy współpracy z Kołem Naukowym Miłośników Oświecenia Uniwersytetu Łódzkiego w budynku szkoły

47. 2018 r. - wymiana bramy wejściowej i założenie chodnika przy wjeździe na parking szkolny

48. 2018 r. - montaż piłkochwytów wokół boisk szkolnych

49.  2018 r. - adaptacja pomieszczenia na gabinet pedagoga szkolnego

50. 2019 r. - otrzymanie tytułu „Brązowej Szkoły 2020”w edycji 2020 rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”- zajęcie 41. miejsca w województwie łódzkim i 563. miejsca na 2085 liceów w Polsce (najlepszy wynik wśród liceów powiatu zgierskiego)

51. 2019 r. - dokończenie wymiany ogrodzenia od strony ulicy

52. 2019 r. - udział w projekcie Bagaż doświadczeń, w tym uczestnictwo koła teatralnego w warsztatach i interaktywnej konferencji dydaktycznej na temat doświadczeń teatralnych w Teatrze „Pinokio” w Łodzi

 

 


I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego

95-035 Ozorków,
ul. R. Traugutta 1

+48 (42) 718-93-50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tu jesteśmy